Result

Reyes Vs Prochazka Result 2021 | UFC Fight Night

Dominick Reyes
Points: 12 - 3 - 0   
May 01 2021 | 07:00:00 am UFC APEX SEE More
Jiri Prochazka
Points : 28 - 3 - 1   

Chikadze Vs Swanson Result 2021 | UFC Fight Night

Giga Chikadze
Points: 13 - 2 - 0   
May 01 2021 | 07:00:00 am UFC APEX SEE More
Cub Swanson
Points : 27 - 12 - 0   

Cutelaba Vs Jacoby Result 2021 | UFC Fight Night (Match Draw)

Ion Cutelaba
Points: 15 - 6 - 1    1NC   
May 01 2021 | 07:00:00 am UFC Apex SEE More
Dustin Jacoby
Points : 14 - 5 - 1   

Strickland Vs Jotko Result 2021 | UFC Fight Night

Sean Strickland
Points: 23 - 3 - 0   
May 01 2021 | 07:00:00 am UFC Apex SEE More
Krzysztof Jotko
Points : 22 - 5 - 0   

Dvalishvili Vs Stamann Result 2021 | UFC Fight Night

Merab Dvalishvili
Points: 13 - 4 - 0   
May 01 2021 | 07:00:00 am UFC APEX SEE More
Cody Stamann
Points : 19 - 4 - 1   
1   2   3   4   5       Next